I torsdags presenterade regeringen sina direktiv till en ny utredning om statligt huvudmannaskap för den personliga assistansen. Utredare kommer vara Lars Lööw, som tidigare gjort utredningen om yrket personlig assistent, och arbetet ska vara klart 1 mars 2023.

– Det är bra att utredningen om ett samlat statligt huvudmannaskap för den personliga assistansen äntligen är igång, säger STILs ordförande Jonas Franksson. Den har vi väntat på länge. Det är också viktigt att direktiven är så tydliga med att alla som har kommunala beslut kommer att få behålla sin rätt till personlig assistans. 

Om det blir ett statligt huvudmannaskap kommer de som idag har kommunala beslut alltså att föras över till staten. Utredaren måste därför kartlägga hur kommunala beslut är utformade och se över hur en undre gräns för personlig assistans kan regleras, men ska enligt direktivet inte föreslå några förändringar som påverkar rätten till personlig assistans.

Enligt direktivet ska utredaren också analysera för- och nackdelar med ett statligt huvudmannaskap, föreslå hur ett statligt huvudmannaskap kan utformas, men också överväga förslag till alternativa lösningar till ett statligt huvudmannaskap. 

– Öppningen för att titta på alternativa lösningar till det statliga huvudmannaskapet är lite oroande, men jag känner mig trygg med att utredaren Lars Lööv är tillräckligt kunnig för att inte hitta på något som skulle sätta rättighetslagstiftningen ur spel.

– Det behövs dock också en förändring av behovsbedömningarna där lagen måste moderniseras. Det gamla systemet med grundläggande behov som förvandlats till integritetsnära behov har spårat ur. Det finns värdigare och mer rättssäkra vägar att gå. STIL håller på att arbeta på ett förslag som vi hoppas kunna presentera i början av nästa år. Förhoppningsvis kan det fungera som inspiration och till med leda till ett tilläggsdirektiv till denna utredning. 

Artikel uppdaterad:
2021.09.28