Försäkringskassan överskrider sin rätt – igen!

DN har idag uppmärksammat hur Försäkringskassan fortsätter sina omprövningar trots det omprövningsstopp som råder sedan 2017. Agneta, 64 år, fick sin personliga assistans indragen över en natt med hänvisning till väsentligt ändrade förhållanden.

Enligt Andreas Larsson, verksamhetsområdeschef för assistansavdelningen på Försäkringskassan, ska det handla om en betydande och genomgripande förändring av den enskildes förhållande som kan innebära en minskad rätt till assistansersättning. Till exempel att en person har flyttat till gruppboende.

– Men saken är den att det inte hade skett några väsentligt ändrade förhållanden, säger Jessica Smaaland, politisk sekreterare i STIL. Agnetas liv har inte förändrats och hennes behov är helt oförändrade.

Istället gick, enligt artikeln, Försäkringskassan på ett anonymt tips och började intervjua hennes personliga assistenter, vars uppgifter gick isär. Som underlag användes också 10-15 år gamla läkarintyg, trots att assistansbehovet beror på en progredierande sjukdom. Agneta själv fick inget veta, och något hembesök gjordes inte.

– Det här är inte en enskild händelse. Samma sak har hänt medlemmar i STIL, och hos andra anordnare, säger Jessica Smaaland. Det är ett sätt för myndigheten att komma runt lagen helt enkelt.

Nu har Försäkringskassan uppmanat regeringen att utreda frågan om vad som räknas som väsentligt ändrade förhållanden.

– Det är inte en dag för tidigt, säger Jessica Smaaland. Vår absoluta ståndpunkt i frågan är att det irrelevant om förhållanden förändrats,. Det enda som är av vikt för en ny bedömning är om behoven väsentligt förändrats.

Artikel uppdaterad:
2022.02.02