Dags att prioritera personlig assistans för Liberalernas nya partiledare

Jonas Franksson mot bakgrund i rött och grönt

Liberalerna byter partiledare. På fredagen avgick Nyamko Sabuni. Liberalerna har länge drivit frågor om rättigheter som personlig assistans starkast och tydligast av de borgerliga partierna. Men partiet har på senare år inte prioriterat rättighetspolitiken tillräckligt, menar Jonas Franksson, ordförande i STIL – Stiftarna av Independent Living i Sverige.

Jonas Franksson hoppas att bytet av partiledare leder att Liberalernas intresse för individuella rättigheter åter ökar.

– Ett partiledarbyte gör ingen större skillnad om det inte också leder till ett skifte av inriktning, vägval och prioriteringar. Ledamöterna i socialutskottet har gjort ett bra arbete, men det är tydligt att partiledningen inte gjort samma analys. Märkliga vägval och otydlighet har också gjort att flera personer som varit drivande i rättighetsfrågor har lämnat partiet.

– Liberalerna har mycket i sin historia att vara stolta över och det är viktigt att de inser och förstår att rättighetslagstiftningen LSS är deras största politiska framgång i modern tid, om de vill fortsätta vara ett riksdagsparti, säger Jonas Franksson.

Johan Pehrson tar över som ny partiledare för Liberalerna.

Artikel uppdaterad:
2022.04.08