Bredda rätten till personlig assistans först. Sen kan staten ta över hela ansvaret.

Porträtt Jonas Franksson

Kristdemokraterna, Moderaterna och Vänsterpartiet går samman i ett krav om att all personlig assistans ska vara statlig. Får de inte regeringspartierna med sig hotar de att köra över regeringen i riksdagen. De räknar med att kunna få stöd från flera av de andra riksdagspartierna.

– Det är bra att KD, M och V sätter fart på frågan om huvudmannaskapet för den personliga assistansen och understryker att det ska vara statligt. Men det är viktigt att det görs på rätt sätt, säger Jonas Franksson, ordförande i STIL – Stiftarna av Independent Living i Sverige.

STIL vill att staten ska ha ansvar för all personlig assistans. Dagens system där stat och kommun delar på ansvaret är inte bra. Det är staten som ska garantera mänskliga rättigheter för alla.

Men först måste rätten till personlig assistans utredas, innan frågan om vem som har ansvar bestäms. Möjligheten att få personlig assistans via staten måste breddas innan staten tar över hela ansvaret, menar Jonas Franksson.

– Idag är det väldigt svårt att få personlig assistans via staten. Nio av tio får avslag första gången de söker. Det finns en överhängande risk att att en del av de cirka 5 000 personer som idag har personlig assistans via kommunen inte skulle få någon personlig assistans alls om staten tog över bedömningen helt i dagsläget. Den risken kan vi inte ta, säger han.

– Bedömningen av rätten till personlig assistans har spårat ur och måste göras om i grunden. Bedömningen av de grundläggande behoven, som idag avgör din rätt till personlig assistans, har smalnat av så mycket att vi bedöms som omsorgsobjekt istället för fullvärdiga individer när vi ska få våra rättigheter. Denna kränkning måste upphöra innan en ändring av huvudmannaskapet kan göras.

– Personlig assistans är i en alldeles egen klass när det handlar om att ha självbestämmande och kontroll över sitt eget liv. Enligt Funktionsrättskonventionen har personlig assistans ens särställning när det gäller möjligheten att kunna leva sitt liv. Målet måste därför alltid vara att fler ska få personlig assistans, inte färre, säger han. 

Artikel uppdaterad:
2020.09.18