Bengt Westerberg presenterar ny rapport 13 juni

Blå bakgrund med texten "Personlig assistans - en kritisk granskning av regeringens direktiv till LSS-utredningen"

Bengt Westerberg bjuder in till seminarium kring sin rapport om direktiven till LSS-utredningen.

Datum: 13 juni
Plats: Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm
Tid: 10.00 - 12.00
Kaffe serveras från 9.30

Bengt Westerberg har gjort en kritisk granskning av direktiven och redovisar sina analyser och slutsatser i en ny rapport. Bengt Westerberg försöker besvara frågor, t.ex. om kostnadsutvecklingen för assistansen är ohållbar, om andra insatser skulle bli billigare, om det finns skäl att i lagen precisera målen och vad assistans får användas till, och om de privata assistansanordnarnas tillväxt kan hota assistansreformen.

Medverkande: Bengt Westerberg, universitetslektorerna Therese Bäckman, jurist, Hans Knutsson, ekonom, och Lars Ohly, ny ordförande i Funktionsrätt Sverige.

Anmäl dig till bengt.westerberg@telia.com senast den 12 juni.
 

Artikel uppdaterad:
2017.06.02

Dokument