Bengt Lindkvist har gått bort

Före detta socialminister Bengt Lindkvist avled den 3 december, 80 år gammal. Bengt spelade en viktig roll för STIL när vårt första projekt med personlig assistans påbörjades på 1980-talet. Handikapputredningen, som var hans verk, gav sedan personlig assistans som ett av sina förslag. 

Bengt var handplockad till socialdepartementet från funktionshinderrörelsen och blev efter sina år i politiken utsedd till FN:s särskilde rapportör och övervakare gällande jämlikhetsfrågor för personer med funktionsnedsättning.

Våra tankar går till Bengts familj och vänner.

Artikel uppdaterad:
2020.06.17