Årets STIL-pris till Anna Quarnström

Anna Quarnström, ordförande för Funktionsrätt Stockholm och förbundsjurist på Synskadades riksförbund, är 2020 års STIL-pristagare. Hon får det för sin förmåga att identifiera det svenska samhällets förtryck och diskriminering. STIL-priset Hjärter Ess delas varje år ut till någon som lyfter fram frågor om antidiskriminering, tillgänglighet och medborgerligt likavärde.

Funktionsrättskonventionen är ett lysande verktyg för att tydliggöra alla människors rätt att leva ett självbestämt liv i samhället. Den utgår inte från diagnoser utan från alla människors rätt att vara fria och jämlika individer och medborgare. 

För en funktionshinderrörelse som länge har organiserat sig utifrån olika diagnoser har det varit en utmaning att börja arbeta som en modern medborgarrättsrörelse. Men de senaste åren börjar vi se en förändring.

Få personer har personifierat denna förändring så tydligt som årets STIL-pristagare. Med stor kunskap om Funktionsrättskonventionen kombinerat med lysande förmåga att identifiera det svenska samhällets förtryck och diskriminering – varhelst det dyker upp – har hon som få andra lyckats få upp frågor som rör mänskliga rättigheter på den politiska dagordningen.

Som förbundsjurist på Synskadades riksförbund, SRF, har hon framgångsrikt drivit den självklara rätten till ledsagning för personer med synnedsättning. Som MR-jurist på Riksförbundet social och mental hälsa, RSMH, undersökte hon hur den svenska tvångsvården levde upp till kravet på mänskliga rättigheter. Och hon har som ordförande för Funktionsrätt Stockholm, och Hörselskadades förening i Stockholm, drivit allt ifrån rätten till en tillgänglig stadsmiljö, till att Sveriges Radio ska tillgängliggöra sina program för alla sina lyssnare.

I somras var hon en av de drivande krafterna bakom att göra Sommar i P1 tillgängligt för alla. Det blev en omtalad debatt med krav på att SR ska ta sitt demokratiska ansvar och transkribera och teckenspråktolka den populära programserien. En debatt som fick många att fråga sig i vilken tidsålder våra public service-bolag befinner sig.

För att med en enastående bredd och ett briljant skarpsinne blotta samhällets funktionshinder tilldelas Anna Quarnström STIL-priset Hjärter Ess år 2020. 

Juryn för STIL-priset: Hans von Axelsson, Myndigheten för delaktighet, Jonas Franksson, ordförande i STIL, Täppas Fogelberg, radiopersonlighet, Claes Hultling, Spinalis, Veronica Kallander, STIL, Bengt Elmén, STIL, och Karolina Celinska, DHR.

Artikel uppdaterad:
2020.12.17