Aktionen Gör konventionen till lag

Idag, torsdag 26 september, inleds Aktionen Gör konventionen till lag. Vi finns på Mynttorget utanför riksdagshuset mellan 13 och 14. 

Budskapet är att det är dags att göra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, funktionsrättskonventionen, till lag i Sverige. Vid årsskiftet blir barnkonventionen svensk lag. 

– Regeringen kan inte välja att göra en konvention till lag och strunta i en annan. Vi har rätt till självbestämmande och full delaktighet, säger Jonas Franksson, ordförande i STIL.

– Det är ingen regelrätt demonstration utan en aktion i Torsdagsaktionens och Greta Thunbergs anda, där vi delar ut flygblad pratar med dem som är intresserade. Aktionen är återkommande. Vi vet att sådana aktioner ofta blir framgångsrika i långa loppet, säger Jonas Franksson.  

Sverige skrev under funktionsrättskonventionen för tio år sedan.

– Det visar på en tydlig ambition. Personlig assistans är den enda serviceform som idag uppfyller konventionens krav på kontroll och självbestämmande för den enskilde. Sveriges politiker måste följa vad de lovat. Kraven i konventionen innebär att de måste sluta föra nedskärningspolitik och istället stärka den personliga assistansen, säger Jonas Franksson.

Aktionen fortsätter varje vecka till riksdagen röstar för att göra funktionsrättskonventionen till lag. STIL gör aktionen tillsammans med Förbundet Unga Rörelsehindrade och Aktionsgruppen Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter i samhället.

Artikel uppdaterad:
2019.09.26