Missförhållande i assistansen

Om du tror att arbetsledaren far illa på grund av sin assistans ska du berätta det för STIL. Det kallas att rapportera ett missförhållande eller risk för missförhållande enligt lex Sarah.

Ett missförhållande i assistansen är något som är eller kan bli farligt för arbetsledarens liv, hälsa eller säkerhet på grund av att assistansen inte utförs som den ska. Exempel på missförhållanden är att en personlig assistent stjäl från arbetsledaren eller att arbetsledaren blir utsatt för fysiska övergrepp av en personlig assistent. Det kan också vara att arbetsledaren inte får den assistans som hen har rätt till.

Om du känner till ett missförhållande eller risk för missförhållande ska du rapportera det till arbetsledarpartnern eller till resurschef på STIL. 

Däremot ska du aldrig rapportera hur arbetsledaren väljer att leva sitt liv, oavsett vad du tycker om det.

Det kan vara svårt att veta om något är ett missförhållande. Om du är osäker, prata gärna med någon av resurscheferna.

Artikel uppdaterad:
2023.06.14