Medborgargolvet är STILs vision och det slutgiltiga målet med STILs politiska arbete. Medborgargolvets tanke utgår ifrån Independent Livings principer, FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och inte minst Sveriges tradition som välfärdsstat.

Den svenska välfärdsstaten har varit bra på att skydda människor från nöd och förnedring. Historiskt har staten sett till att medborgarna har mat på bordet, tak över huvudet och tillgång till service för att kunna leva trygga, självbestämda liv i frihet. Idag är det inte en självklarhet. Allt fler människor hamnar i förnedrande situationer i kontakt med staten.

Golvet som ska skydda medborgarna när vi faller ska gälla alla – men i praktiken är det fullt av hål. Det beror på att golvet inte är tillräckligt tydligt beskrivet. Det gör att förutsättningarna för att kunna leva tryggt, fritt och självbestämt är mycket varierande och orättvist fördelade mellan olika individer i samhället idag.

Skydd mot förnedring

Vi vill se ett golv som skyddar alla som är i behov av välfärdsstatens tjänster för att kunna leva ett självbestämt liv i frihet. Vi vill skydda oss från att hamna i förnedring när vi söker stöd. Vi vill att vi som idag står utanför trygghetssystemen också får ta del av dem. Vi vill se till att vi som är behov av olika typer stöd har makt och självbestämmande över våra egna liv!

Golvet ska alltså utgöra själva fundamentet i välfärdsstaten. Det behöver inte på något sätt stå i motsättning till andra typer av försäkringar som till exempel fackföreningsrörelsen har arbetat fram. Tvärtom. Vi vill se ett utökat golv för de som ännu inte står på ett; inte ta bort golv för andra. Det menar vi skapar en grund som ger alla rätt till frihet, jämlikhet och trygghet. Det är ett golv för ett öppet och demokratiskt samhälle.

Kontrakt med staten

Vi menar att de grundläggande rättigheterna – Medborgargolvet – ska finnas som ett kontrakt mellan staten och varje enskild individ. Det ska formuleras så att det går att använda juridiskt. Då skyddas den enskilde från att vara beroende av statens välvilja eller den sittande regeringens prioriteringar och önskningar. Då skyddas den enskildes möjlighet till ett självbestämt liv i frihet!

STIL har tagit fram ett antal filmer som på olika sätt beskriver Medborgargolvets tankar. Se dem gärna för en bättre förståelse för vad vi vill uppnå. 

Artikel uppdaterad:
2022.10.04