Lön, OB- och jourersättning

Du har löneformen timlön. Det betyder att du får betalt för varje timme du har arbetat. Lönen betalas ut månaden efter att du har arbetat. I mars får du lön för den tid du arbetat i februari till exempel. Om du har arbetat kvällar, nätter eller helger får du OB- eller jourersättning enligt kollektivavtalet. Semesterersättningen ingår i detta belopp.

För att vi ska kunna betala ut din lön måste du registrera ditt konto på Swedbanks hemsida.

Du hittar din lönespecifikation på swedbank.se/edokument. Du loggar in med ditt Bank ID. Har du Nordea eller Swedbank kan du välja att få din lönespecifikation i din internetbank.

När får jag min lön?

Under 2023 kommer din lön:

 • 25 Januari 
 • 24 Februari
 • 24 Mars
 • 25 April
 • 25 Maj
 • 23 Juni
 • 25 Juli 
 • 25 Augusti 
 • 25 September
 • 25 Oktober
 • 24 November
 • 22 December
Artikel uppdaterad:
2023.01.03

Länkar