Kontorspersonal

Katarina Bergwall

Verksamhetsledare

08-506 221 64

Susanna Åslund

Reception/Kontorsansvarig

08-506 221 58

Administrerar anställningsavtal.

Gå med i STIL

Information om personlig assistans i STIL

Petra Sandqvist

Information om medlemsskap

08-506 221 96

Arbetsledarstöd

Rådgivare till arbetsledare, medarbetsledare och assistenter, ansvariga för kvaliteten i den personliga assistansen, ansvariga för assistenternas arbetsmiljö.

Ulrika Jönsson

Resurschef/Arbetsledarpartner

08-506 221 76

Helena Palacios Teillier

Resurschef/Arbetsledarpartner

08-506 221 97

Suzan Aamer

Arbetsledarpartner

08-506 221 72

Jorun Bengtsdotter

Arbetsledarpartner

08-506 221 99

Jonna Jensen

Arbetsledarpartner

073-401 33 49

Arbetar på kontoret i Sundsvall på måndagar, tisdagar, onsdagar och torsdagar.

Nell Stevlin

Arbetsledarpartner

08-506 221 89

Malin Waldemarsson

Arbetsledarpartner

036-292 92 00

Arbetar på kontoret i Jönköping.

Erica Whale

Arbetsledarpartner

08-506 221 71

Claudio Palacios Teillier

Schemastöd

08-506 221 93

AIAI, Reachmee, schemaläggning, rekrytering och arbetstidslagen.

Juridik

Juridiskt stöd vid ansökningar och överklaganden om personlig assistans.

Gabriel Boulos

Jurist

08-506 221 73

Utbildning och Peer support

Utbildningar och Peer support-grupper för medlemmar i hela landet.

Johan Bredberg

Utbildningsansvarig och arbetsledarpartner

036-291 44 33

Arbetar på kontoret i Jönköping.

Lotta Ottosson

Peer support och medlemsaktiviteter

036-291 60 62

Arbetar på kontoret i Jönköping.

Lön och personal

Lön, semester, reseavtal, reseräkningar och friskvårdsbidrag.

Anneli Lind

Löner

08-506 221 91

Lise Scheffler

Löner

08-506 221 95

Ekonomi

Alma Redzic

Ekonomichef

08-506 221 68

Projektekonomi och lönesättning, ekonomiska rapporter.

Molly Lind

Redovisningsansvarig

08-506 221 61

Redovisning, assistansomkostnader och sjuklöner.

Isabel Leiva

Redovisningsekonom

08-506 221 66

Redovisning, assistansomkostnader och sjuklöner.

Alma Kusturica

Redovisningsekonom

08-506 221 56

Redovisning, assistansomkostnader, sjuklöner och administration utlandsavtal.

Nanna Holthe

Ekonomiassistent

08-506 221 65

Timredovisning.

Kommunikation och politik

Intern och extern information samt politisk påverkan.

Erika Wermeling

Kommunikationschef

08-506 221 78
073-781 89 39

Sabina Soldati

Kommunikationskoordinator

08-506 221 59

Emma Åstrand

Redaktör/Kommunikatör

08-506 221 55

Jessica Smaaland

Politisk sekreterare

08-506 221 52

Thomas Juneborg

STIL-aktivister i Småland

070-647 60 91

Jamie Bolling

Internationell koordinator
jamie.bolling@independentliving.org

Intern verksamhetsutveckling

Sofi Starud

Verksamhetsutvecklare

08-506 221 86

Anna Högberg

Kvalitetssäkring och utveckling

08-506 221 51

Mix Selder

Rådgivare i personalfrågor

08-506 221 54