Kontorspersonal

Katarina Bergwall

Verksamhetsledare

08-506 221 64

Susanna Åslund

Reception/Kontorsansvarig

08-506 221 58

Gå med i STIL

Information om personlig assistans i STIL

Petra Sandqvist

Information om medlemsskap

08-506 221 96

Arbetsledarstöd

Rådgivare till arbetsledare, medarbetsledare och assistenter, ansvariga för kvaliteten i den personliga assistansen, ansvariga för assistenternas arbetsmiljö.

Ulrika Jönsson

Resurschef/Arbetsledarpartner

08-506 221 76

Helena Palacios Teillier

Resurschef/HR-partner

08-506 221 97

Suzan Aamer

Arbetsledarpartner

08-506 221 72

Johan Bredberg

Arbetsledarpartner och utbildning

036-291 44 33

Arbetar på kontoret i Jönköping.

Jonna Jensen

Arbetsledarpartner

073-401 33 49

Arbetar på kontoret i Sundsvall.

Anna Palmborg

Arbetsledarpartner

08-506 221 86

Erica Whale

Arbetsledarpartner

08-506 221 71

Claudio Palacios Teillier

Arbetsledarpartner

08-506 221 93

Jennie Roxström

HR

08-506 221 53

Juridik

Juridiskt stöd vid ansökningar och överklaganden om personlig assistans.

Michel Wakim

Jurist

08-506 221 73

Peer support och utbildning

Peer support-grupper och utbildning för medlemmar i hela landet.

Lotta Ottosson

Peer support och medlemsaktiviteter

036-291 60 62

Arbetar på kontoret i Jönköping.

Lön och personal

Lön, semester, reseavtal, reseräkningar och friskvårdsbidrag.

Anneli Lind

Löner

08-506 221 91

Lise Scheffler

Löner

08-506 221 95

Ekonomi

Molly Lind

Ekonomichef

08-506 221 61

Projektekonomi och lönesättning, ekonomiska rapporter.

Alma Kusturica

Redovisningsekonom

08-506 221 56

Redovisning, assistansomkostnader, sjuklöner och administration utlandsavtal.

Nanna Holthe

Ekonomiassistent

08-506 221 65

Timredovisning.

Isabel Leiva

Redovisningsekonom

08-506 221 66

Carola Ekvall

Redovisningsekonom

08-506 221 68

Kommunikation och politik

Intern och extern information samt politisk påverkan.

Erika Wermeling

Kommunikationschef

08-506 221 78
073-781 89 39

Sabina Soldati

Kommunikationskoordinator

08-506 221 59

Emma Åstrand

Projektledare/Kommunikatör

08-506 221 55

Ansvarar för STILs internationella arbete

Jessica Smaaland

Politisk sekreterare

08-506 221 52

Thomas Juneborg

STIL-aktivister i Småland

070-647 60 91

Intern verksamhetsutveckling

Anna Högberg

Kvalitetssäkring och utveckling

08-506 221 51