Kollektivavtal och försäkringar

Kollektivavtalet i STIL är ett avtal mellan arbetsgivarorganisationen Fremia (tidigare KFO) och fackförbundet Kommunal. Det reglerar lön och övriga anställningsvillkor. Avtalet finns som pdf-fil längre ned på sidan. Det är inte tillgängligt för skärmläsare än, men vi jobbar på att det ska bli det. Vill du komma i kontakt med Kommunal hittar du länken nedan.

Du är försäkrad genom STILs kollektivavtal. Du har också tjänstepension via KAP, Kooperationens avtalspension. 

De kollektivavtalade försäkringarna är ett komplement till samhällets allmänna försäkringskydd. Du är försäkrad: 

  • Vid sjukdom: Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)
  • Vid arbetsskada: Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
  • Vid föräldraledighet: Föräldrapenningtillägg, FTP
  • Vid arbetslöshet: Omställningsavtalet Fremia-LO (CIKO)
  • Vid utlandstjänstgöring: Försäkringskydd vid utlandstjänstgöring inklusive läkekostnadsförsäkring (LFU)
  • Vid tjänstepension: Kooperationens avtalspension, KAP
  • Vid akut dödsfall: Avtalsgrupplivförsäkring (AGL) coh KAP-familjeskydd

Till exempel ger Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) dig lite extra pengar om du är sjuk längre än 14 dagar. Även Föräldrapenningtillägg (FTP) ger dig extra pengar när du är föräldraledig. 

Det är du själv som behöver ansöka om försäkringarna. Det gör du genom att gå in på Pensionsvalets hemsida.

Artikel uppdaterad:
2022.06.06

Dokument

Länkar