Seminarium om Funktionsrättskonventionen

Datum: 
måndag 20 januari 2020,
17:00 till 20:00
Plats: 
Scandic Elmia, Elmiavägen 8 i Jönköping
Hur tillgängligt är samhället egentligen? Personlig assistans och tillgänglighet är två områden som hotas av stora nedskärningar. Detta gör att rätten till ett fullvärdigt medborgarskap hotas för personer med normbrytande funktionalitet.
 
STIL bjuder därför in till detta viktiga seminarium som bland annat handlar om FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar (CRPD).
 
Ur innehållet 
Föreläsningar om 
 • Vad ska medlemsstaterna göra?  
  Thomas Hammarberg (S) Riksdagsledamot Sakkunnig mänskliga rättigheter. Har arbetat med dessa frågor inom FN.
   
 • Tillgänglighet
  Johan Steirud Ombudsman för tillgänglighetsfrågor, Funktionsrätt Jönköpings Län
   
 • Ett självständigt liv och full delaktighet i samhället
  Susanne Berg, STIL
 
Det blir både föreläsningar och debattpanel med bland annat riksdagsledamöterna Pia Steensland (KD) och Bengt Eliasson (L).
 
Anmäl dig senast den 14 januari 2020 till Lotta Ottosson. Vi bjuder på fika så berätta om du har någon matallergi eller annat önskemål/behov vi bör känna till.