Hur använder vi funktionsrättskonventionen för att kräva rättigheter?

Datum: 
måndag 27 januari 2020,
13:00 till 16:00
Plats: 
JAG - Klara Södra kyrkogata 1, Stockholm

Välkommen på lansering av essän för ett självbestämt liv i samhället.

Funktionsrättskonventionen från FN ger var och en rätt till ett självbestämt liv i samhällsgemenskapen. Staten ska se till att personer oavsett funktionalitet har rätt att välja bostadsort, få rätt till nödvändigt individuellt stöd och säkra tillgänglighet till allmän samhällsservice. Men vad mer konkret betyder detta? Varifrån kommer rättigheten och skrivningarna? Hur kan enskilda kräva sin rätt och hur behöver organisationer arbeta för att stärka rättigheterna? Essän som är skriven av Susanne Berg och Ola Linder behandlar detta.

Program:
13:00 – 13:10 Välkommen - moderator Erika Wermeling
13:10 – 13:30 Lansering av Essän om artikel 19 - Susanne Berg och Ola Linder
13:30 – 13:50 Situationen i Sverige idag, alternativ syn jämfört med regeringens rapport - Susanne Berg och Ola Linder
13:50 – 14:00 Paus
14:00 – 14:25 Aktionen Gör konventionen till lag! - Samtal med Sven Aivert, Hanna Öfors och Jonas Franksson
14:25 – 14:40 Staternas ansvar för genomförande av rättigheterna enligt konventionen. Ola Linder
14:40 – 15:00 Paus
15:00 – 15:45 Paneldiskussion: Hur bör individer, organisationer och politiker arbeta med konventionen? - Anna Quarnström, Ola Linder, Hanna Gerdes, Jonas Franksson
15:45 – 16:00: Avslutning

Obligatorisk anmälan till ola@independentliving.org senast den 23 januari. Vi bjuder på fika – välkommen!