Meny

Boka plats i lådan centralt i Stockholm!

Datum: 
torsdag 1 september 2022, 10:45 till fredag 9 september 2022, 17:00
Plats: 
Centralt i Stockholm

Testa lådan i Centrala Stockholm

Under valrörelsen fram till valet kommer vår turkosa låda att stå på platser centralt i Stockholm. I dagsläget är det inte bestämt var, men vi uppdaterar med den informationen så snart detta är klart.

Läs mer och boka in dig: frihetjamlikhetpersonligassistans.se

Att inte kunna gå ut, välja var en ska bo eller ha kvar sitt jobb. Så ser verkligheten ut för allt fler människor i Sverige, som har en funktionsnedsättning. Därför lanserar STIL, Stiftarna av Independent Living, idag kampanjen Frihet, jämlikhet, personlig assistans med en låda där politiker och journalister blir inlåsta under tio minuter.

– Många människor i Sverige förlorar sina liv när de får assistans neddragen eller nekad. Samtidigt börjar politiker återigen prata om institutionalisering, vilket är ett övergrepp mot människors grundläggande rätt till att leva självbestämt. Vi vill att lagstiftningen förändras så att de som behöver blir beviljade personlig assistans, säger Annika Taesler, journalist, författare och vice ordförande för STIL.

Allt färre har personlig assistans

Sedan lagen infördes har flera neddragningar och urholkningar skett. Under senare år har en debatt om fusk ytterligare försämrat förutsättningarna för den personliga assistansen. Sedan 2015 har antalet personer som blir beviljade assistans av Försäkringskassan minskat kraftigt, från 16 179 till 13 683 2022. 77 procent av alla ansökningar avslås. Situationen är rättsosäker, när som helst kan den personliga assistansen bli indragen.

– Bakom statistiken finns människor som dör på grund av att de inte får den assistans de har rätt till. Kommun- eller statstjänstemän kommer till våra hem och frågar om vårt sexliv eller klockar hur länge vi duschar. Så här kan det inte gå till i Sverige 2022, säger Annika Taesler.

Lösningen – lagändring behövs

Det krävs en omfattande förändring av lagstiftningen, som behöver anpassas utifrån FN:s konvention om funktionsrätt, som Sverige ratificerat. Därför presenterar STIL under Almedalsveckan en rapport med lagförslag för en bättre fungerande personlig assistans.