Meny

Aktion Gör konventionen till lag

Datum: 
torsdag 28 juli 2022, 12:00 till 13:00
Plats: 
Riksdagshuset

Personlig assistans är en mänsklig rättighet enligt artikel 19 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Artikeln slår fast vår rätt till ett självbestämt liv i samhällsgemenskapen. Att försämra våra rättigheter är inte tillåtet enligt konventionen annat än i extrema undantagsfall.

År 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Vi började tydligt märka av en förändring redan året innan. Barns rättigheter började tas på mycket större allvar än tidigare. Det är väldigt bra och gör det tydligt att konventioner behöver bli till lag innan något börjar hända på riktigt.

Aktion utanför riksdagen

Nu startar aktionen Gör konventionen till lag igen! Vi samlas varje torsdag klockan 12 utanför riksdagen, med början 9 juni. 

STIL kräver att funktionsrättskonventionen blir till lag. Regeringen kan inte välja att göra en konvention till lag och strunta i en annan. Aktionen startade 2019 startade men gjorde uppehåll under pandemin. STIL driver aktionen tillsammans med organisationen Unga rörelsehindrade.

Tillsammans med vår syskonorganisation Independent Living Institute, ILI, och deras projekt Artikel 19 som verktyg arbetar vi också på flera sätt med funktionsrättskonventionen.

Läs mer om artikel 19

Skriften Rätten till ett självbestämt liv i samhällsgemenskapen handlar om artikel 19 i FN:s funktionsrättskonvention. STIL har skrivit den tillsammans med ILI. Artikel 19 är en radikal text om rättigheter för personer med normbrytande funktionalItet som är skriven av oss själva. Du hittar skriften på den här sidan.