Fler tips och råd från andra organisationer

Assistanskoll har översatt en sida med fler konkreta råd för assistansanvändare som Center for Disability Rights tagit fram. Läs den gärna för fler tips vad du kan göra.

Intressegruppen för assistansberättigade har sammanställt en sida med flera länkar om coronaviruset. De uppdaterar löpande med relevant information från myndigheter.

Nationellt kunsakpscenter för dövblindfrågor har sammanställt en lista med råd som specifikt vänder sig till personer med dövblindhet.

FUB har samlat information om coronaviruset och hur det påverkar personer med utvecklingstörning/intellektuell funktionsnedsättning. 

Artikel uppdaterad:
2021.09.26