Emmas sommarreflektioner - 21 juli

Temat på denna veckas Crip Camp var att be om ursäkt. Återigen vill jag börja med det snart uttjatade i att säga ”detta är inte ett lätt ämne”. Att vara utsatt för diskriminering, förtryck och ignorans på samhällsnivå är – om något – en anledning till behovet av en ursäkt, men frågan är vilken ursäkt som känns fullständig?

Bianca Laureano – en av gästtalarna på Crip Camp: The Virtual Experience – talade om olika typer av ursäkter:

  • Tomma ursäkter – ursäkter som inte betyder något och som främst sker på slentrian eller av tvång.
  • Gaslighting – att genom en påstådd ursäkt manipulera mottagaren så att skulden i slutändan faller på henom.
  • Att be om ursäkt på vana – ett inlärt beteende av att ursäkta sig, något som både kan vara ett tecken på förtryck (till exempel att alltid bära rollen som den skyldiga), men även kan vara nära besläktat med en tom ursäkt.
  • Ofullständiga ursäkter.
  • Och, sist men inte minst, fullständiga, genuina ursäkter.

De sistnämnda består enligt Laureano av tre led: att erkänna sitt misstag, erkänna de konsekvenser ens handlingar gett och att tydliggöra hur man planerar förändra sitt beteende framöver. Att få en ursäkt för bristen på tillgänglighet och inkludering skulle med andra ord innebära ett erkännande att denna brist är något fel; att erkänna konsekvenserna av diskriminering och förtryck som är följden av otillgängligheten; tydligt visa på att det här inte kommer återupprepas. Men hur kan man lita på ord? Det vill säga: när räcker en ursäkt någonsin till?

”Sorry Emma, vi har ingen ramp upp till scenen.”, ”Förlåt, men föreläsningen är bokad specifikt till den här salen med en enda ingång bestående av trappor.”, ”Ah ursäkta! Hissen funkar inte, du får gå till nästa station!”. Vardagsmat för vem som helst i rulle. (Okej, kanske inte det första exemplet, men det är ett potentiellt tema för ett ytterligare inlägg om representation – något jag förövrigt också vill ha en universell ursäkt för!) Jag skulle kunna fått alla dessa ursäkter med en bifogad bilaga om hur rampen kommer byggas, alla framtida föreläsningar ombokas och hissarna framöver alltid lovas ha en fungerande jourhavande tekniker. Dock förtar det inte händelsen. Låt oss göra ett ytterligare exempel. ”Sorry Beatrice, du blev tvångssteriliserad, här är en ekonomisk kompensation.”

Emma Åstrand

Artikel uppdaterad:
2020.07.21