Det är tillåtet för STIL att spara personuppgifter som du lämnar eftersom vi måste följa visselblåsarlagen. Det är den rättsliga grunden, enligt GDPR. Ändamålet med personuppgiftshanteringen är att återkoppla till dig när vi följer upp informationen i visselblåsningen.

När du visselblåser muntligt spelar STIL in det du berättar. Då frågar vi om ditt samtycke. Samtycke är den rättsliga grunden för ljudinspelning, enligt GDPR. Ändamålet med ljudinspelningen är att ta emot visselblåsningen.

Dina personuppgifter är tillgängliga för visselblåsarfunktionen på kontoret samt för företaget som ansvarar för drift och användarsupport av STILs server.

Personuppgifter i visselblåsningar gallras senast två år efter att ärendet är avslutat.

Artikel uppdaterad:
2022.06.16