För viss tid så länge uppdraget varar/Vikariat

Om du vill säga upp dig från din anställning så gör du det till din arbetsledare. Du behöver också meddela STILs kontor skriftligen. Du har 14 dagars uppsägningstid. Det bästa är om du kan säga det i så god tid som möjligt. Använd blanketten längst ner på sidan.

Om din arbetsledare upplever att samarbetet inte fungerar och ni inte kan lösa problemet, kan din anställning avslutas av STIL. I så fall görs detta skriftligen till dig. Du har enligt kollektivavtalet rätt till minst 14 dagars uppsägningstid från den dagen du får den skriftliga uppsägningen.

Anställning per arbetad timme (tidigare timanställning)

Om du vill sluta ditt arbete meddelar du det till din arbetsledare. Du har ingen uppsägningstid men vi vill gärna att du säger det i så god tid som möjligt. Om din arbetsledare vill säga upp dig meddelar hen dig det muntligt. STIL har ingen uppsägningstid gentemot dig men försöker givetvis att meddela det i så god tid som det är möjligt.
 

Artikel uppdaterad:
2018.10.03

Dokument