Din arbetsmiljö är allt som påverkar dig på jobbet. Den fysiska arbetsmiljön är till exempel luft, ljud, ljus och arbetsredskap. Den sociala arbetsmiljön handlar om din psykiska hälsa och ditt välmående på jobbet. Ingen ska skadas, bli sjuk eller må dåligt på grund av sitt jobb.

Systematiskt arbetsmiljöarbete på STIL

Ett systematiskt arbete gör att man kan upptäcka risker innan en olycka eller sjukdom händer. STIL jobbar systematiskt med arbetsmiljön. Vi kallar det SAMS – systematiskt arbetsmiljöarbete i STIL. STIL har riktlinjer för arbetsmiljöarbetet som alla anställda måste följa. Våra riktlinjer är en viktig del i SAMS. Du hittar dem längst ner på den här sidan.

Vem har ansvaret?

STIL som arbetsgivare har huvudansvaret för din arbetsmiljö. Det är en arbetsledarpartner på STILs kontor som leder arbetsmiljöarbetet. Varje år går arbetsledarpartnern igenom arbetsmiljön på din arbetsplats. Arbetsledarpartnern har kommit överens med din arbetsledare om hur det ska göras. Du får mer information om det här av din arbetsledare.

Du kan kontakta arbetsledarpartnern om du undrar något om arbetsmiljöarbetet men självklart också fråga din arbetsledare.

RIskbedömning

En del av den årliga genomgången är att ta reda på om det finns risker i din arbetsmiljö. Det går inte alltid att ta bort riskerna eftersom de kan tillhöra arbetet. Men det går att minska risker genom rutiner, instruktioner eller utbildning.

Ibland är det svårt att förutse en risk. Oftast löser arbetsledaren en sådan sak genom att ändra arbetet för stunden. Om du inte kan utföra en arbetsuppgift på ett säkert sätt är det ditt ansvar att berätta det för arbetsledaren. Både du och din arbetsledare kan kontakta arbetsledarpartnern om ni behöver göra en riskbedömning på något i arbetet som ni inte gått igenom tidigare. Här finns kontaktuppgifter till kontoret. När kontoret är stängt går det bra att kontakta STILs jourtelefon på telefonnummer 070-750 85 91.

Arbetsskador och tillbud

En arbetsskada är om du blir skadad på jobbet eller på väg till eller från jobbet. Som arbetsskada räknas också om du mår dåligt och på något sätt blir sjuk av arbetet. 

Ett tillbud är en händelse som hade kunnat leda till en arbetsskada, men inte gjorde det. Ett tillbud är ett tecken på att det finns en risk i arbetsmiljön.

Om du är med om ett tillbud eller arbetsskada, ska du berätta det för din arbetsledare och anmäla det till arbetsledarpartnern på kontoret. Det är viktigt. Då kan din arbetsledare och arbetsledarpartner gå igenom vad som kan ändras för att liknande saker inte ska hända igen. Om du skulle få problem i framtiden av en skada, blir det också lättare för dig om skadan är dokumenterad. När du anmäler en arbetsskada får du information om försäkringar och vad du ska göra.

Vanligaste riskerna i STIL

Arbetsmiljön är olika beroende på vem du arbetar hos. Varje år gör STIL en sammanställning av de vanligaste riskerna i STIL. Det betyder inte att de är vanliga hos alla arbetsledare i STIL.

De vanligaste riskerna i STIL brukar handla om arbete vid förflyttningar. Vid förflyttningar kan det finnas risk att sträcka sig eller skada sig på annat sätt. Det finns också en risk att slita på kroppen om du gör rörelser på ett visst sätt under en längre tid. Andra vanliga risker i STIL har att göra med arbetstid. Det finns en risk med att jobba natt. Därför ska STIL erbjuda dig som arbetar mycket vaken natt ska erbjudas en särskild medicinsk kontroll. Prata med din arbetsledare och kontakta arbetsledarpartnern på kontoret om det.

Om det finns några risker på din arbetsplats får du reda på det av din arbetsledare eller arbetsledarpartner på kontoret när du blir anställd.

Artikel uppdaterad:
2022.09.27

Dokument