För viss tid så länge uppdraget varar

Den här typen av anställning innebär att du har någon typ av schema och är garanterad ett visst antal timmar. Din anställning är knuten till arbetet hos din arbetsledare och gäller så länge din arbetsledare har STIL som anordnare. Anställningen löper oftast på men kan också ha ett slutdatum.

Vikariat

Den här typen av anställning innebär att du är vikarie för en viss person. Vikariatet upphör när personen kommer tillbaka. Ett vikariat har ett slutdatum men kan förlängas eller förkortas vid behov. Det beror på när den ordinarie assistenten kommer tillbaka.

Anställning per arbetad timme (tidigare kallad timanställning)

Den här typen av anställning innebär att du är anställd som exempelvis inhoppare eller som en person som arbetar bara ibland. Du har alltså inget schema. Du är anställd då du går in och arbetar, inte annars. Du har ingen skyldighet att gå in och arbeta när du blir tillfrågad om ett pass. Men du är heller inte garanterad några arbetspass.
 

Artikel uppdaterad:
2021.03.22