Den här inbjudan vänder sig till gruppen som kallar sig "STIL going strong" och som var med på Peer support-helgen i Stockholm hösten 2019.

Samtalsledare är Lotta Ottosson och Gilla Andersson.

Anmäl dig till Lotta senast den 16 augusti.

Välkommen!