Filmen tar ett helhetsgrepp på hur lagtillämpningen av LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, har fungerat i Sverige under de 30 år som gått sedan den trädde i kraft 1994. På senare år har myndigheters och mediers rapportering om ”fusk i miljardklassen” helt kommit att dominera debatten, men bara sedan 2015 har cirka 3 000 personer förlorat sin rätt till personlig assistans. Vad är det egentligen som har hänt?

I filmen berättar fyra personer om hur lagtillämpningen har påverkat deras liv:

  • Martin Engqvist, journalist
  • Jonas Franksson, ordförande för STIL, journalist och skådespelare
  • Mia Odeh, kommunikatör och mamma till Selma
  • Jan Paul, professor och student vid Stockholms universitet

Utvecklingen kommenteras också av en rad politiker och forskare:

  • Bengt Westerberg, tidigare socialminister och partiledare för dåvarande Folkpartiet, drivande för att lagen skulle komma till
  • Niklas Altermark, forskare inom bland annat funktionshinderpolitik vid Lunds universitet
  • Stefan de Vylder, nationalekonom och författare
  • Thomas Hammarberg, expert på mänskliga rättigheter
  • Andreas Pettersson, lektor i juridik med inriktning mot offentlig rätt vid Södertörns högskola

Det finns möjlighet att ställa frågor efter filmen.